Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.2.2023 Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”.

Deadlines:
Published : 05-01-2023 13:32:00
Placing offers : 25-01-2023 09:00:00
Offers opening : 25-01-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 174.85 2023-01-05 13:32:00 Proceeding
SWZ OPRAWY.pdf pdf 1584.98 2023-01-05 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa.zip zip 11793.29 2023-01-05 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 313.42 2023-01-05 13:32:00 Proceeding
Załączniki w formie edytowalnej.odt odt 119.15 2023-01-05 13:32:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -1.pdf pdf 34.94 2023-01-17 14:12:04 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ - 1.pdf pdf 157.69 2023-01-17 14:12:04 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2.pdf pdf 34.36 2023-01-17 14:12:46 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ - 1.pdf pdf 157.69 2023-01-17 14:12:46 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1.zip zip 386.26 2023-01-20 14:39:45 Public message
OBOWIĄZUJĄCA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ.pdf pdf 246 2023-01-20 14:43:40 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2.pdf pdf 160.28 2023-01-20 15:12:19 Public message
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 3.pdf pdf 145.03 2023-01-20 15:13:04 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 150.6 2023-01-25 14:25:17 Public message

Announcements

2023-01-25 14:25 Sylwia Welc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-01-25 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 613 708,28 złotych brutto.
2023-01-20 15:13 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 3

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2023-01-20 15:12 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].pdf

2023-01-20 14:43 Sylwia Welc Zamawiający załącza OBOWIĄZUJĄCĄ SPECYFIKACJE TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ

OBOWIĄZUJĄCA SPECYFI [...].pdf

2023-01-20 14:39 Sylwia Welc ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 1

ZAPYTANIA I WYJAŚNIE [...].zip

2023-01-17 14:12 Sylwia Welc Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informujemy, że został zmieniony termin związania ofertą.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ - [...].pdf

2023-01-17 14:12 Sylwia Welc Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Informujemy, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SWZ - [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 838