Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/2023 Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 24-01-2023 09:51:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 96.03 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 144.5 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - JEDZ.doc doc 183.5 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy-wykonawców z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 26.09 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Ośw. dot. akt. infor..docx docx 16.66 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
2023-OJS017-045792-pl.pdf pdf 378.84 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
SWZ.docx docx 81.42 2023-01-24 09:51:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 532.29 2023-02-17 16:02:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert 03 2023.pdf pdf 302.89 2023-02-24 12:57:04 Public message

Announcements

2023-02-24 12:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross (PLN):
Zadanie nr 01 - 415 152,00
Zadanie nr 02 - 230 040,00
Zadanie nr 03 - 1 159 596,00
Zadanie nr 04 - 127 710,00
Zadanie nr 05 - 701 460,00
Zadanie nr 06 - 738 126,00
Zadanie nr 07 - 561 060,00
Zadanie nr 08 - 220 320,00
Zadanie nr 09 - 38 016,00
Zadanie nr 10 - 97 740,00
Zadanie nr 11 - 22 820,40
Zadanie nr 12 - 116 640,00
Zadanie nr 13 - 33 696,00
Zadanie nr 14 - 23 004,00
Zadanie nr 15 - 22 550,40
Zadanie nr 16 - 430 790,40
Zadanie nr 17 - 267 229,80
Zadanie nr 18 - 111 510,00
Zadanie nr 19 - 124 340,40
Zadanie nr 20 - 197 208,00
Zadanie nr 21 - 16 200,00
2023-02-17 16:02 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956