Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/ZP/PROM/2023 Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023

Deadlines:
Published : 19-01-2023 18:57:00
Placing offers : 28-02-2023 10:00:00
Offers opening : 28-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instrukcja_wypełniania_JEDZ[15222].pdf pdf 1672.5 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 163.32 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Specyfikacja_Warunków_Zamówienia.pdf pdf 576.06 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_OPZ_Koncepcja kreatywna.pdf pdf 122.08 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf pdf 235.75 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_OPZ_księga_identyfikacji_wizualnej.pdf pdf 7320.15 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 25.79 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_JEDZ.xml xml 127.82 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_Oświadczenie_wykonawcy_art_125.docx docx 26.38 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_4a_Oświadczenie_podmiotu.docx docx 21.63 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_Oswiadczenie.docx docx 14.6 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_Oświadczenie_Grupa_Kapitałowa.docx docx 16.34 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_Oświadczenie_Aktualność_Informacji.docx docx 15.82 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_Wykaz_Usług.docx docx 16.59 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_9a_Wykaz_osób_KP.doc doc 38 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_9b_Wykaz_osób_S.doc doc 38.5 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_9c_Wykaz_osób_R.doc doc 38.5 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_10_Wzór_Umowy.pdf pdf 384.09 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_11_Oświadczenie_o_poufności.docx docx 25.62 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
Załącznik_nr_9d_Wykaz_osób_RM.doc doc 38 2023-01-19 18:57:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 69.38 2023-02-21 14:11:09 Proceeding
Zmiana_SWZ_1-sig.pdf pdf 511.68 2023-02-21 14:47:56 Proceeding
Odpowiedź_na_pytania_1-sig.pdf pdf 410.91 2023-02-16 19:33:11 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf pdf 397.35 2023-02-28 17:46:46 Public message
zawiadomienie_o_wyniku-sig.pdf pdf 415.11 2023-04-07 19:39:26 Public message

Announcements

2023-04-07 19:39 Łukasz Biela Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje w załączeniu zawiadomienie o wyborze w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie_o_wyni [...].pdf

2023-02-28 17:46 Łukasz Biela Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-02-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 15 000 000 zł brutto.
2023-02-21 14:16 Łukasz Biela Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w folderze "Dokumentacja" zamieszczone zostały ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zmianie uległ także termin składania i otwarcia ofert.
2023-02-16 19:33 Łukasz Biela Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informujemy, iż zmiana treści tejże Specyfikacji (w tym terminu składania i otwarcia ofert) zostanie zamieszczona na Platformie po ukazaniu się ogloszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedź_na_pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4547