Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2023 2/2023- Zakup i doistawa cytostatyków

Deadlines:
Published : 24-01-2023 09:38:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2 2023 cytostatyki .docx docx 174.7 2023-01-24 09:38:00 Proceeding
2 2023 cytostatyki .pdf pdf 1146.21 2023-01-24 09:38:00 Proceeding
espd-request(40).zip zip 69.68 2023-01-24 09:38:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 253.6 2023-01-24 09:38:00 Proceeding
odp na pytania.pdf pdf 208.41 2023-02-16 12:31:00 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 400.15 2023-02-24 11:21:35 Public message
informacja o wyborze ofert.pdf pdf 1756.89 2023-03-15 08:22:43 Public message
informacja o wyborze II.pdf pdf 922.12 2023-03-16 14:15:49 Public message
informacja o wyborze ofert III.pdf pdf 732.99 2023-03-21 09:14:42 Public message

Announcements

2023-03-21 09:14 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-16 14:15 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-15 08:22 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-24 11:21 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Pakiet nr 1- 30813288zł
Pakiet nr 2- 595818zł
Pakiet nr 3- 297735zł
Pakiet nr 4- 5641837,60zł
Pakiet nr 5- 329610zł
Pakiet nr 6- 2550004,80zł
Pakiet nr 7- 150000zł
Pakiet nr 8- 499750zł
Pakiet nr 9- 355969zł
Pakiet nr 10- 5285952zł
Pakiet nr 11- 2857600zł
Pakiet nr 12- 1084479zł
Pakiet nr 130 53865zł
Pakiet nr 14- 430794zł
Pakiet nr 15- 2126250zł
2023-02-16 12:31 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania

odp na pytania.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 784