Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.271.58.2022.AD Dostawa pomocy dydaktycznych w formie sprzętu IT, narzędzi i wyposażenia na potrzeby utworzenia Poligonu energetycznego i Inteligentnego budynku w ramach realizacji projektu „Mistrzowie zawodu - wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Dudzik
Urząd Miejski w Elblągu Department: Departament Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-01-2023 11:55:00
Placing offers : 03-03-2023 09:30:00
Offers opening : 03-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.4 2023-01-24 11:55:00 Proceeding
2. SWZ 58.doc doc 2802 2023-01-24 11:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI_SWZ_58.zip zip 5714.94 2023-01-24 11:55:00 Proceeding
3. treść zapytania i wyjaśnienia 10.02.2023.zip zip 2478.55 2023-02-10 12:35:03 Public message
4. ogłoszenie zmian (1).pdf pdf 67.29 2023-02-22 08:54:29 Public message
5. ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1.zip zip 3702.09 2023-02-22 08:56:37 Public message
6. treść zapytania i wyjaśnienia 22.02.2023.zip zip 3113.71 2023-02-22 08:58:41 Public message
7. ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2.zip zip 3791.55 2023-02-27 12:17:19 Public message
8. ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3.zip zip 3713.45 2023-02-27 12:17:50 Public message
9. ogłoszenie zmian (2,3).pdf pdf 66.63 2023-02-28 13:21:30 Public message
10. Kwota Zamawiającego.docx docx 13.27 2023-03-03 09:42:12 Public message
11. Informacja z otwarcia ofert.docx docx 82.12 2023-03-03 11:27:08 Public message
12. Informacja o unieważnieniu części 1.zip zip 2759.38 2023-03-23 15:08:13 Public message

Announcements

2023-03-23 15:08 Agnieszka Dudzik 12. Informacja o unieważnieniu Części 1 zamówienia

12. Informacja o uni [...].zip

2023-03-03 11:27 Krzysztof Łubniewski Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja z otw [...].docx

2023-03-03 09:42 Agnieszka Dudzik Kwota Zamawiającego

10. Kwota Zamawiając [...].docx

2023-02-28 13:21 Agnieszka Dudzik 9. ogłoszenie zmian (2,3)

9. ogłoszenie zmian [...].pdf

2023-02-27 12:17 Agnieszka Dudzik 8. Zmiana treści SWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

8. ZMIANA TREŚCI SWZ [...].zip

2023-02-27 12:17 Agnieszka Dudzik 7. Zmiana treści SWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

7. ZMIANA TREŚCI SWZ [...].zip

2023-02-22 08:58 Agnieszka Dudzik 6. Treść zapytania i wyjaśnienia 22.02.2023

6. treść zapytania i [...].zip

2023-02-22 08:56 Agnieszka Dudzik 5. Zmiana treści SWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

5. ZMIANA TREŚCI SWZ [...].zip

2023-02-22 08:54 Agnieszka Dudzik 4. ogłoszenie zmian (1)

4. ogłoszenie zmian [...].pdf

2023-02-10 12:35 Agnieszka Dudzik 3. treść zapytania i wyjaśnienia 10.02.2023

3. treść zapytania i [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1057