Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.2.2023 Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo oraz budowa dróg gminnych ul. Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mochy

Joanna Skrzypczak
Gmina Przemęt
Deadlines:
Published : 30-01-2023 08:59:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 178.26 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - część I - Perkowo Leśna i Wąska.zip zip 32007.06 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - część II - Mochy Lipowa i Podgórna.zip zip 62624.76 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
SWZ RI.271.2.2023.pdf pdf 422.67 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx docx 30.8 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy - podstawy wykluczenia.docx docx 20 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2b oświadczenie wykonawcy - warunki udziału.docx docx 19.77 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - projekt umowy.docx docx 57.16 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - projekt umowy.docx docx 56.23 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 wykaz robót budowlanych.docx docx 21.26 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz osób.docx docx 20.82 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 20.04 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.26 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7a oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby podstawy wykluczenia i spełnianie warunków.docx docx 22.41 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.9 2023-01-30 08:59:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1.pdf pdf 220.59 2023-02-20 13:44:08 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2.pdf pdf 224.24 2023-02-21 14:42:24 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 233.37 2023-02-24 10:11:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 248.57 2023-02-24 12:15:50 Public message
Informacja o wyborze oferty (komunikat publiczny).pdf pdf 253.25 2023-03-08 15:20:54 Public message

Announcements

2023-03-08 15:20 Joanna Skrzypczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-24 12:15 Joanna Skrzypczak Informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 10:11 Joanna Skrzypczak Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o przezna [...].pdf

2023-02-21 14:42 Joanna Skrzypczak Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-02-20 13:44 Joanna Skrzypczak Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1158