Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2023 Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budyn-ku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.

Małgorzata Jasionek
Gmina Kościelisko
Deadlines:
Published : 30-01-2023 14:06:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl06.02.2023r.- UWAGA - zmiana treści SWZ- zmiana terminu skaładania ofert - szczegóły w zalącznikach

17.02.2023r.- UWAGA - wyjasnienia i zmiana treści SWZ- zmiana terminu skaładania ofert - szczegóły w zalącznikach

20.02.2023r.- UWAGA - wyjaśnienia treści SWZ-  szczegóły w zalącznikach

24.02.2023r.- UWAGA - wyjasnienia i zmiana treści SWZ- zmiana terminu skaładania ofert - szczegóły w zalącznikach

27.02.2023r.- UWAGA - wyjaśnienia treści SWZ - szczegóły w załączniku

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik 10.2- dokumantacja II.rar rar 19325.94 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załącznik 10.2- dokumentacja IV.rar rar 80465.06 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załącznik 10.2- dokumantacja I.rar rar 123872.69 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załącznik 10.2- dokumentacja III.rar rar 268831.93 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 140.27 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 1050.79 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załącznik 10.1- szczegółowy OPZ.rar rar 1002.79 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załącznik 10.3- przedmiary robót.rar rar 10537.71 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
załączniki w formie edytowalnej.docx docx 84.93 2023-01-30 14:06:00 Proceeding
01.02.2023- zawiadomienie o zmianie treści SWZ.pdf pdf 151.3 2023-02-01 14:27:40 Proceeding
01.02.2023- załacznik nr 9 -obowiązujący wzór umowy.pdf pdf 424.61 2023-02-01 14:29:49 Proceeding
06.02.2023- informacja o zmianie treści SWZ.7z 7z 159.28 2023-02-06 13:03:36 Proceeding
17.02.2023- treśc pytań wraz z wyjaśnieniami, zawiadomienie o zmianie treści SWZ.7z 7z 6065.42 2023-02-17 10:54:33 Proceeding
20.02.2023- treśc pytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ-sig.pdf pdf 136.6 2023-02-20 11:01:40 Proceeding
24.02.2023- wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.7z 7z 668.79 2023-02-24 11:11:42 Proceeding
27.02.2023- treśc pytań z wyjaśnieniami treści SWZ-sig.pdf pdf 231.65 2023-02-27 10:34:25 Proceeding
02.03.2023- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.33 2023-03-02 13:36:51 Public message
20.03.2023- zawiadomienie o wyborze oferty- wszyscy-sig.pdf pdf 475.89 2023-03-20 12:15:19 Public message
ogloszenie o wyniku.pdf pdf 76.13 2023-03-29 13:35:51 Public message

Announcements

2023-03-29 13:35 Małgorzata Jasionek ogłoszenie o wyniku postepowania

ogloszenie o wyniku. [...].pdf

2023-03-20 12:15 Małgorzata Jasionek Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

20.03.2023- zawiadom [...].pdf

2023-03-02 13:36 Małgorzata Jasionek informacja z otwarcia ofert

02.03.2023- informac [...].pdf

2023-03-02 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późniejszymi zmianami) informujemy, że na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 4 931 000.00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1208