Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00079347 Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu

Anna Mykowska
Gmina Wołów Department: Gmina Wołów
Deadlines:
Published : 03-02-2023 09:42:00
Placing offers : 06-03-2023 13:00:00
Offers opening : 06-03-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.26 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
SWZ.docx docx 3651.36 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 154 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 125.doc doc 271 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podmiotu udost.zasoby.doc doc 134.5 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 130 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadaczenie z art. 117.doc doc 130.5 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wykaz robót.docx docx 22.09 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - wykaz osób.docx docx 21.06 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wzór umowy.doc doc 184.5 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - dokumentacja LUBIĄŻ - BUD KOM.7z 7z 325578.85 2023-02-03 09:42:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 17.02.2023.doc doc 74.5 2023-02-17 14:52:03 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 17.02.2023.PDF PDF 204.47 2023-02-17 14:52:03 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 23.02.2023.doc doc 88 2023-02-23 09:24:56 Public message
wzór umowy - zmiana 23.02.2023.pdf pdf 8926.71 2023-02-23 09:24:56 Public message
08db1575-5fd5-36a1-4397-590011f0ae54 (2).pdf pdf 43.89 2023-02-23 09:24:56 Public message
PRZEDMIAR ZAMIENNY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.pdf pdf 559.62 2023-02-23 09:24:56 Public message
modyfikacja treści SWZ 28.02.2023.doc doc 80 2023-02-28 11:49:54 Public message
modyfikacja treści SWZ 28.02.2023.PDF PDF 93 2023-02-28 11:49:54 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.2023.pdf pdf 36.04 2023-02-28 11:49:54 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.docx docx 39.52 2023-03-06 15:32:00 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.PDF PDF 228.99 2023-03-06 15:32:00 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.doc doc 169 2023-03-07 15:07:14 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.PDF PDF 163.17 2023-03-07 15:07:14 Public message

Announcements

2023-03-07 15:07 Anna Mykowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].doc

zawiadomienie o unie [...].PDF

2023-03-06 15:32 Anna Mykowska Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].docx

Informacja z sesji o [...].PDF

2023-03-06 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 4 150 000,00 zł brutto.
2023-02-28 11:49 Anna Mykowska Modyfikacja treści SWZ.

modyfikacja treści S [...].doc

modyfikacja treści S [...].PDF

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-23 09:24 Karolina Pasek Wyjaśnienia treści swz z dnia 23.02.2023 r.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

wzór umowy - zmiana [...].pdf

08db1575-5fd5-36a1-4 [...].pdf

PRZEDMIAR ZAMIENNY I [...].pdf

2023-02-17 14:52 Anna Mykowska Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].doc

Wyjaśnienia treści S [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1117