Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IF.271.3.2023 Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Miliczu

Tomasz Tatarek
Gmina Milicz Department: Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Published : 06-02-2023 11:02:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MODRNIZACJA SIECI LAN W UM W MILICZU 06022023.pdf pdf 151.37 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
SWZ MODERNIZACJA SIECI LAN _GM_II POST. 06022023-sig.pdf pdf 1173.51 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
SWZ MODERNIZACJA SIECI LAN _GM_II POST. 06022023.docx docx 182.73 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ TP MODRNIZACJA SIECI LAN W UM W MILICZU 24012023-sig.pdf pdf 434.2 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ TP MODRNIZACJA SIECI LAN W UM W MILICZU II...-sig.pdf pdf 401.45 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
ZAŁ. NR 3 DO SWZ PROJEKT UMOWY _OST 06022023-sig.pdf pdf 1483.82 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
PFU_ZAŁ. NR 8 DO SWZ .pdf pdf 2841.14 2023-02-06 11:02:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ TP MODERNIZACJA SIECI LAN W UM W MILICZU 15...-sig.pdf pdf 251.88 2023-02-15 12:07:37 Public message
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ MODERNIZACJA_ SIECI LAN W UM W MILICZU 22022...-sig.pdf pdf 404.13 2023-02-22 13:13:05 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 24022023-sig.pdf pdf 247.18 2023-02-24 14:18:37 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY MODERNIZACJA SIECI LAN W UM W MILICZU 0603...-sig.pdf pdf 266.54 2023-03-06 13:55:52 Public message

Announcements

2023-03-06 13:55 Tomasz Tatarek W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2023-02-24 14:18 Tomasz Tatarek W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 193.500,00 zł.
2023-02-22 13:13 Tomasz Tatarek W załączeniu pismo w sprawie PYTAŃ i ODPOWIEDZI DO SWZ dotyczące przedmiotowego zadania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

2023-02-15 12:07 Tomasz Tatarek W załączeniu pismo w sprawie PYTANIA i ODPOWIEDZI DO SWZ dotyczące przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1001