Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.201.1.2023 Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150 sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

Deadlines:
Published : 06-02-2023 13:39:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze ZP.201.1.2023.docx docx 72.14 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2592.04 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
PEŁNOMOCNICTWO Wzór_wykonawca.pdf pdf 179.08 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
PFU Tablice informacyjne.pdf pdf 308.1 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
PPU Tablice informacyjne.pdf pdf 597.53 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
SWZ ZP.201.1.2023.pdf pdf 419.12 2023-02-06 13:39:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie_8.02-sig.pdf pdf 438.97 2023-02-08 09:00:01 Public message
odpowiedź na pytanie_9.02-sig.pdf pdf 415.06 2023-02-09 10:57:27 Public message
odpowiedź na pytania_10.02-sig.pdf pdf 433.4 2023-02-10 11:49:28 Public message
odpowiedź na pytanie_10.02.2023-sig.pdf pdf 417.16 2023-02-10 14:05:26 Public message
odpowiedĹş na pytania zmiana TO i TZO.docx.pdf pdf 160.92 2023-02-23 10:22:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 179.71 2023-02-23 10:22:02 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 422.57 2023-02-27 11:29:16 Public message
wybĂłr oferty.docx.pdf pdf 147.42 2023-03-14 09:27:58 Public message

Announcements

2023-03-14 09:27 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybĂłr oferty.docx.p [...].pdf

2023-02-27 11:29 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza Informację o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia
zamierza przeznaczyć kwotę 518 904,28 zł brutto.
2023-02-23 10:22 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

odpowiedĹş na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-10 14:05 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-02-10 11:49 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-02-09 10:57 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-02-08 09:00 Ewa Skrzypczak Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 598