Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
856747 DOP.260.52.1.2023.EW Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Dominik Boratyński 2024-01-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
793042 DOP.260.30.1.2023.DB Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń AV, montaż dostarczonych urządzeń, demontaż niepotrzebnych urządzeń istniejących, ułożenie okablowania, zaprogramowanie i uruchomienie systemu Dominik Boratyński 2023-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
798158 DOP.260.28.1.2023.DB Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukującego Dominik Boratyński 2023-08-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
794688 DOP.260.29.1.2023.DB Realizacja szkoleń grupowych pn. ”Szkolenie z zakresu programowania i obsługi procesu druku 3D” (dwa poziomy zaawansowania) Dominik Boratyński 2023-08-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
778478 DOP.260.24.1.2023.DB Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego farmy fotowoltaicznej pływającej o mocy nie mniej niż 7,0 MWp wraz z linią przyłączająca do istniejącej sieci elektroenergetycznej Dominik Boratyński 2023-07-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
769764 DOP.260.15.1.2023.DB Dostawa sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem w ramach rozbudowy klastra serwerowego Dominik Boratyński 2023-06-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
745697 DOP.260.9.1.2023.DB Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukującego Dominik Boratyński 2023-04-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
719075 DOP.260.1.1.2023.DB Świadczenie specjalistycznych usług mentoringu biznesowego i technicznego oraz zapewnienie Gości Specjalnych w ramach programu Akceleracja Biznesów Społecznych Dominik Boratyński 2023-02-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
709710 DOP.260.49.1.2022.DB Dostawa i montaż robotów edukacyjnych na potrzeby Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku Dominik Boratyński 2023-01-30 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
698435 DOP.260.45.1.2022.DB Stworzenie innowacyjnej pracowni spawalniczej składającej się ze specjalnie przygotowanego symulatora spawalniczego w technologii VR z siedmioma multiplikacjami Dominik Boratyński 2023-01-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
859244 DOP.260.48.1.2023.DB Wykonanie I etapu inwestycji: „Hale wielofunkcyjne dla MŚP w Grudziądzu na terenie działki nr 1/24, obręb 136” oraz dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji inwestycji, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych dla inwestycji, uzgodnień i decyzji oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu realizacji inwestycji Dominik Boratyński 2023-12-12 12:20:36 Przetarg nieograniczony Construction work Go to