Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
722575 ZO/02/2023 Dostawa koszulek do implantacji w układzie bodźco- przewodzącym Agnieszka Piasecka 2023-02-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
721051 Zp/2/TP/23 Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki Dorota Piekarz 2023-02-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
720909 Zp/87/PN/22 Dostawa materiałów medycznych na Oddział Urologiczny, Pulmonologiczny i inne Oddziały Małgorzata Kuczyńska 2023-03-01 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720850 ZO/01/2023 Dostawa- Komputery stacjonarne- 5 sztuk Agnieszka Piasecka 2023-02-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
709480 Zp/85/PN/22 Zakup produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych na okres do 19.09.2023r. Małgorzata Słomiana 2023-01-25 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
708537 Zp/84/PN/22 Kompleksowa dostawa szybkich testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych do mikrobiologii, testów do oznaczania lekowrażliwości oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu - analizator immunohematologiczny i systemem back up. Andrzej Nowiński 2023-01-24 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
708427 Zp/86/PN/22 Dostawa materiałów medycznych Agnieszka Dziadkiewicz 2023-01-23 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
708460 Zp/89/TP/22 Modernizacja i rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RG Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu - zamówienie w ramach dotacji na realizację zadania pn.: Poprawa bazy leczniczej Małgorzata Kuczyńska 2023-01-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
710453 ZO/15/2022 Dostawa i wymiana silnika ruchu pionowego kolumny zawieszenia sufitowego lampy RTG oraz automatycznego kolimatora wiązki RTG w aparacie Polyrad Premium CS, modelCSAP. Agnieszka Piasecka 2023-01-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
699279 Zp/78/PN/22 Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy Andrzej Nowiński 2023-01-04 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
701709 Zp/82/PN/22 Dostawa endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych Dorota Piekarz 2023-01-03 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
697906 Zp/45/PN/22 Dostawa i wdrożenie systemu IT do zarządzania badaniami klinicznymi wraz ze Standardowymi Procedurami Postępowania (SOP) dla OnkoCWBK – zamówienie w ramach projektu OnkoCWBK finansowanego przez ABM Andrzej Nowiński 2023-01-02 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
689103 Zp/70/PN/22 Dostawa materiałów medycznych na Oddziały Szpitalne Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Małgorzata Kuczyńska 2022-12-16 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
262214 Kompleksowa dostawa szybkich testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych do mikrobiologii, testów do oznaczania lekowrażliwości oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu - analizator immunohematologiczny i systemem back up. - Zp/53/PN-51/19 Dorota Piekarz 2019-11-05 11:34:55 - - Go to