Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/31/TP2/2022 BUDOWA BUDYNKU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. KOZIOŁKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

Deadlines:
Published : 08-08-2022 11:08:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.65 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
2. SWZ_ZP_31_TP2_2022 + załączniki nr 1-6.doc doc 908 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
2. SWZ_ZP_31_TP2_2022 + załączniki nr 1-6.pdf pdf 1220.67 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
3. Załącznik nr 7 do SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.docx docx 79.74 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
4. Załącznik nr 8 do SWZ - Mapa.pdf pdf 277.62 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
5. Załącznik nr 9 - Wykaz pomieszczeń.xls xls 47.5 2022-08-08 11:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.1 2022-08-17 09:21:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 36.68 2022-08-30 08:43:07 Public message
Modyfikacja nr 1 SWZ ZP.31.TP2.2022.pdf pdf 62.34 2022-08-30 08:43:07 Public message
Modyfikacja SWZ nr 2.pdf pdf 717.23 2022-09-19 12:17:57 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 343.42 2022-09-23 08:03:28 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 425.74 2022-09-23 11:31:22 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Strona.pdf pdf 583.84 2022-10-14 12:08:00 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.24 2022-10-25 12:07:00 Public message

Announcements

2022-10-25 12:07 Ewa Bryś Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-14 12:08 Ewa Bryś Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-23 11:31 Katarzyna Dawid Informacja z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-09-23 08:03 Katarzyna Dawid Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-09-19 12:17 Katarzyna Dawid Modyfikacja SWZ nr 2

Modyfikacja SWZ nr 2 [...].pdf

2022-08-30 08:43 Ewa Bryś Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z modyfikacją nr 1 SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja nr 1 SWZ [...].pdf

2022-08-17 09:21 Ewa Bryś Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1473