Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.2710.47.2022.AMM „Dostawa paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych realizowana przy użyciu kart flotowych”

Agnieszka Mocak-Manikowska
Uniwersytet Wrocławski
Deadlines:
Published : 31-08-2022 15:23:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.2710.47.2022.AMM - SWZ.pdf pdf 446.32 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Ceny paliw - województwo dolnośląskie • AutoCentrum.pl.pdf pdf 280.78 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Ogłoszenie 2022_BZP 00328077_01.pdf pdf 66.31 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Zał. nr 3 - OPZ.pdf pdf 82.28 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Zał. nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 694.48 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Załaczniki nr 1, 2, 5, 6 do SWZ.docx docx 49.81 2022-08-31 15:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.71 2022-09-09 08:43:26 Public message
zmiana terminu składania ofert .pdf pdf 150.92 2022-09-09 08:43:26 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 2 - zmiana termiu skałdania ofert.pdf pdf 150.28 2022-09-16 08:47:03 Public message
2022_BZP 00350717_01.pdf pdf 38.27 2022-09-16 08:47:03 Public message
Informacja nr3.pdf pdf 217.16 2022-09-22 13:57:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP.2710.47.2022.AMM.pdf pdf 39.42 2022-09-22 13:57:42 Public message
Wzór umowy-kor.pdf pdf 212.27 2022-09-22 13:57:42 Public message
Zał.nr 3-OPZ-k.pdf pdf 111.16 2022-09-22 13:57:42 Public message
Unieważnienie BZP.2710.47.2022.pdf pdf 126.45 2022-09-29 15:16:15 Public message

Announcements

2022-09-29 15:16 Agnieszka Mocak-Manikowska Informacja dot. unieważnienia postępowania.

Unieważnienie BZP.27 [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na przedmiotowe postępowanie przeznacza kwotę 222 491,88 zł
2022-09-22 13:57 Agnieszka Mocak-Manikowska Informacja nr 3 dla Wykonawców oraz zmiana terminu składania ofert i zmiana terminu związania ofertą.

Informacja nr3.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wzór umowy-kor.pdf

Zał.nr 3-OPZ-k.pdf

2022-09-16 08:50 Agnieszka Mocak-Manikowska Zamawiający na realizację przedmiotowego postępowania przeznacza 222 491,88 zł.
2022-09-16 08:47 Agnieszka Mocak-Manikowska Zmiana nr 2: - terminu składania ofert - zmiana terminu związania ofertą.

Informacja dla Wykon [...].pdf

2022_BZP 00350717_01 [...].pdf

2022-09-09 08:43 Agnieszka Mocak-Manikowska Zmiana:
- terminu składania ofert
- zmiana terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 516