Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.10.2022 Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych

Deadlines:
Published : 13-09-2022 14:41:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki 1.zip zip 17359.59 2022-09-13 14:41:00 Proceeding
załączniki 2.zip zip 4064.72 2022-09-13 14:41:00 Proceeding
załącznik 3.zip zip 253497.9 2022-09-13 14:41:00 Proceeding
załącznik 4.zip zip 264010.6 2022-09-13 14:41:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 201.89 2022-09-13 14:49:52 Public message
odpowiedź na pytania.pdf pdf 316.4 2022-09-15 08:59:54 Public message
spełnianie warunków - zał. nr 4 do SWZ po modyfikacji.docx docx 54.5 2022-09-19 12:25:33 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 371.03 2022-09-19 12:25:33 Public message
odpowiedz na pytania 2.pdf pdf 718.14 2022-09-19 12:26:33 Public message
odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 1672.38 2022-09-26 14:44:51 Public message
załączniki - odpowiedzi na pytania 3.zip zip 584.23 2022-09-26 14:44:51 Public message
zawiadomienie o złożonych ofertach.pdf pdf 341.2 2022-09-29 12:00:17 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 749.61 2022-10-25 14:46:23 Public message

Announcements

2022-10-25 14:46 Marek Miler zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-29 12:00 Marek Miler zawiadomienie o złożonych ofertach

zawiadomienie o złoż [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message 8.000.000,00 złotych brutto
2022-09-26 14:44 Marek Miler odpowiedzi na pytania 3

odpowiedzi na pytani [...].pdf

załączniki - odpowie [...].zip

2022-09-19 12:26 Marek Miler odpowiedzi na pytania 2

odpowiedz na pytania [...].pdf

2022-09-19 12:25 Marek Miler Zmiana treści SWZ

spełnianie warunków [...].docx

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-09-15 08:59 Marek Miler Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP00344692/01 z dnia 13.09.2022r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Inwestycja finansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” .

odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-09-13 14:49 Marek Miler informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1514