Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RRG.271.11.2022.RJ DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO SORTYMANTU EKOGROSZEK DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ KARCZMIE

Zamawiający Rafał Jurczyk
Gmina Nowa Karczma
Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:37:00
Placing offers : 23-09-2022 08:45:00
Offers opening : 23-09-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 WĘGIEL 2022 - SWZ formularze.docx docx 119.93 2022-09-15 13:37:00 Proceeding
1 WĘGIEL 2022 - SWZ formularze.pdf pdf 206.91 2022-09-15 13:37:00 Proceeding
1 węgiel 2022 - SWZ.pdf pdf 310.95 2022-09-15 13:37:00 Proceeding
2 węgiel 2022 - BZP.pdf pdf 125.32 2022-09-15 13:37:00 Proceeding
2 WĘGIEL 2022 - inf z otw.docx docx 73.04 2022-09-26 12:54:48 Public message
3 WĘGIEL 2022 - wybór.docx docx 117 2022-09-27 13:58:16 Public message

Announcements

2022-09-27 13:58 Zamawiający Rafał Jurczyk Zawiadomienie o wyborze oferty

3 WĘGIEL 2022 - wybó [...].docx

2022-09-26 12:54 Zamawiający Rafał Jurczyk Informacja o otwartych ofertach

2 WĘGIEL 2022 - inf [...].docx

2022-09-23 08:45 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 180 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 645