Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa elementów składowych stanowiska dydaktycznego przetwarzania i konwersji sygnałów elektrycznych

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 19-09-2022 08:24:00
Placing offers : 23-09-2022 08:24:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zakup finansowany z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP


Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Warunki dostawy i płatności:

  • dostawa  do Akademii Marynarki Wojennej,
  • koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,
  • termin płatności 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

  • jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,
  • przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim. 

Termin realizacji zamówienia – do 31.10.2022r.. 

Termin gwarancji: co najmniej 24 miesiące.

Załącznik do postępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

 W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 19.27 2022-09-19 08:24:00 Proceeding
OPZ - dostawa elementów składowych stanowiska dydaktycznego przetwarzania i konwersji sygnałów elektrycznych.docx docx 16.1 2022-09-19 08:24:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa elementów składowych stanowiska dydaktycznego przetwarzania i konwersji sygnałów elektrycznych Do ofert należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia.

OPZ - dostawa elemen [...].docx

1 set AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 118