Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DOP.260.1.1.2023.DB Świadczenie specjalistycznych usług mentoringu biznesowego i technicznego oraz zapewnienie Gości Specjalnych w ramach programu Akceleracja Biznesów Społecznych

Deadlines:
Published : 23-01-2023 16:40:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.99 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 1007.19 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załącznik nr 8_JEDZ.zip zip 84.56 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
SWZ_cz. I_Instrukcja dla Wykonawców_załączniki.docx docx 572.26 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
SWZ_cz. II_Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 1330.71 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
SWZ_cz. III_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 811.04 2023-01-23 16:40:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023.pdf pdf 748.15 2023-02-20 14:00:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 738.62 2023-02-24 15:09:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1059.51 2023-04-21 13:32:31 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 57.79 2023-08-29 10:22:05 Public message

Announcements

2023-08-29 10:22 Dominik Boratyński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-21 13:32 Dominik Boratyński Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-24 15:09 Dominik Boratyński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 129 500,00 zł.
2023-02-20 14:00 Dominik Boratyński Zmiana treści SWZ z dnia 20.02.2023

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788