Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/ZP/PN/2023 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Deadlines:
Published : 24-01-2023 09:24:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 10:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Sieradz 2.ZP.PN.2023 skan.pdf pdf 2143.12 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
SWZ Sieradz pub..pdf pdf 1071.43 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 4.2 (wzór umowy pakiet 2-10).doc doc 117.5 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 5 grupa kapitałowa.docx docx 24.92 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 6 i 7 oświadczenia.docx docx 25.22 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 8 wykaz dostaw.docx docx 25.01 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 9 ( zalecany wzór gwarancji).docx docx 16.5 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 1 (formularz oferty).docx docx 37.95 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 3a oświadczenie.docx docx 16.22 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2.ZP.PN.2023 zał. 4.1 do SWZ (wzór umowy pakiet 1).doc doc 233.5 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
zał. nr 2.11 pfu.rar rar 2000.45 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
Załączniki 2.1-2.10 OPZ.rar rar 297.43 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
JEDZ.rar rar 78.66 2023-01-24 09:24:00 Proceeding
2023-OJS017-046150-pl.pdf pdf 235.26 2023-01-24 09:31:24 Proceeding
wyjasnienia SWZ z 31.01.2023.pdf pdf 267.84 2023-01-31 09:51:11 Public message
Przesłane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.69 2023-02-16 13:31:11 Public message
Informacja o zmianie terminu na stronę.pdf pdf 267.17 2023-02-16 13:31:11 Public message
SWZ Sieradz zmiana.docx docx 774.12 2023-02-16 13:31:11 Public message
2023-OJS035-102166-pl-ts.pdf pdf 86.2 2023-02-17 11:34:46 Public message
Przesłane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zmiana 1.pdf pdf 94.33 2023-02-21 12:25:16 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_Zmiana 1.pdf pdf 2174.72 2023-02-21 12:25:16 Public message
SWZ zmiana 1.docx docx 776.41 2023-02-21 12:25:16 Public message
ZAŁĄCZNIKI ZMIANA 1.7z 7z 13846.2 2023-02-21 12:25:16 Public message
2023-OJS038-112670-pl-ts.pdf pdf 111.29 2023-02-22 09:41:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2 ZP PN 2023.pdf pdf 359.8 2023-03-02 15:23:32 Public message
Unieważnienie pakiety 1,2,4,6,9.pdf pdf 53.23 2023-03-13 15:34:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 156.25 2023-03-21 14:49:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 8.pdf pdf 47.25 2023-03-21 14:49:06 Public message

Announcements

2023-03-21 14:49 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienia o wyniku postępowania w zakresie pakietów 3,5,7,8,10.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-13 15:34 Anna Dembowska Szanowni Państwo,
informuję, że omyłkowo zamieszczone zostało pismo o unieważnieniu pakietów 1,2,4,6,8,9.
W załączeniu przekazuję właściwe pismo w sprawie unieważnienia pakietów 1,2,4,6,9.

Unieważnienie pakiet [...].pdf

2023-03-13 14:15 Anna Dembowska The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-02 15:23 Anna Dembowska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-02 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 7 509 985,30 zł brutto.
Pakiet nr 1 – 5 656 000,00 zł brutto
Pakiet nr 2 – 1 026 000,00 zł brutto
Pakiet nr 3 – 74 520,00 zł brutto
Pakiet nr 4 – 24 639,66 zł brutto
Pakiet nr 5 – 156 600,00 zł brutto
Pakiet nr 6 – 346 000,00 zł brutto
Pakiet nr 7 – 188 355,24 zł brutto
Pakiet nr 8 – 9 482,40 zł brutto
Pakiet nr 9 – 11 000,00 zł brutto
Pakiet nr 10 – 17 388,00 zł brutto
2023-02-22 09:41 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. zmiana 1)

2023-OJS038-112670-p [...].pdf

2023-02-21 12:25 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ wraz z modyfikacją.

Przesłane ogłoszenie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

SWZ zmiana 1.docx

ZAŁĄCZNIKI ZMIANA 1. [...].7z

2023-02-17 11:34 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2023-OJS035-102166-p [...].pdf

2023-02-16 13:31 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o zmianie terminu składania ofert.

Przesłane ogłoszenie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

SWZ Sieradz zmiana.d [...].docx

2023-01-31 09:51 Anna Dembowska Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

wyjasnienia SWZ z 31 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2474