Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.2.2023 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice, w podziale na trzy części: 1) Część 1: Budowa sieci wodociągowej od istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Groblicach do ul. Różanej w Siechnicach wraz z projektem odtworzenia nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach. 2) Część 2: Budowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach wraz z remontem istniejącej przepompowni, a także budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem wodociągowym oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z instalacją wodociągową na terenie oczyszczalni ścieków w Siechnicach. 3) Część 3: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Groblicach oraz budowa obudów studni ujęciowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ujęcia wody z instalacją SUW w Groblicach.

Joanna Tulejko
Gmina Siechnice
Deadlines:
Published : 03-02-2023 09:03:00
Placing offers : 03-03-2023 10:00:00
Offers opening : 03-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Dokumentacja do postępowania znajduje się w załącznikach oraz pod linkami:

http://przetargi.umsiechnice.pl/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%201_siec%20wod%20gtinstal.zip

http://przetargi.umsiechnice.pl/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%202_bioblok%20sewtech.zip

http://przetargi.umsiechnice.pl/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%203_SUW%20Groblice.zip

 Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 03022023.pdf pdf 151.04 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
2_ 2023 SWZ wod kan polski ładd.docx docx 141.11 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
SWZ PDF.pdf pdf 847.21 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Zalącznik- Projekt umowy cz.1 (02.02.2023).docx docx 137.66 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Zalącznik- Projekt umowy cz.2 (02.02.2023).docx docx 137.76 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Zalącznik- Projekt umowy cz.3 (02.02.2023).docx docx 137.74 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1_OPZ_02.02.2023.docx docx 93.9 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Harmonogram wzór.xlsx xlsx 13.23 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Zalacznik - Wzór oświadczenia Podwykonawcy.docx docx 28.12 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załacznik - Wzór protokołu częściowego odbioru robót budowlano - montażowych lub elementów.doc doc 82 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załacznik - Wzór protokołu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.docx docx 20.07 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załacznik - Wzór świadectwa wykonania robót.xlsx xlsx 52.5 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
załącznik - Ochrona drzew na placu budowy.pdf pdf 490.67 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załącznik - Procedura - dokumentacja powykonawcza.docx docx 26.4 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załącznik - Wzór karty zatwierdzenia materiałowego_technologii wykonania robót _urządzeń.docx docx 18.99 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załącznik - Wzór protokołu konieczności na udzielenie zamówienia na roboty zamiennezaniechane.docx docx 22.96 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
Załącznik - ZARZĄDZENIE Nr 123-2015 z dnia 2.12.2015 r..pdf pdf 888.33 2023-02-03 09:03:00 Proceeding
budowlany przedmiar.pdf pdf 306.38 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
przedmiar elektryczny.pdf pdf 4279.72 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
przedmiar okladka.pdf pdf 689.81 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
przedmiar ujęcie.pdf pdf 3020.97 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
Przedmiar_rurociąg.pdf pdf 746.9 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
technologia przedmiar.pdf pdf 304.95 2023-02-13 15:16:22 Proceeding
Zmiana 1 15022023.pdf pdf 409.19 2023-02-15 10:28:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17022023.pdf pdf 56.63 2023-02-17 10:55:25 Public message
Zmiana 2 17022023.pdf pdf 472.45 2023-02-17 10:55:25 Public message
Odpowiedzi 3 27022023.pdf pdf 462.93 2023-02-27 13:14:05 Public message
Odpowiedzi 4 28022023.pdf pdf 469.38 2023-02-28 14:21:07 Public message
Odpowiedzi 5 28022023.pdf pdf 585.09 2023-02-28 15:33:01 Public message
Zestawienie ofert 03032023.pdf pdf 386.68 2023-03-03 11:14:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze cz.1.pdf pdf 539.48 2023-04-04 09:07:08 Public message
Zawiadomienie o wyborze cz. 2.pdf pdf 602.17 2023-04-04 09:07:08 Public message
Zawiadomienie cz. 3.pdf pdf 532.74 2023-04-04 09:07:08 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych 14032023.docx docx 220.55 2023-04-04 10:21:49 Public message
Sprostowanie zawiadomienia o wyborze.pdf pdf 410.95 2023-04-04 13:18:08 Public message

Announcements

2023-04-04 13:18 Joanna Tulejko Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 3

Sprostowanie zawiado [...].pdf

2023-04-04 10:21 Joanna Tulejko zestawienie ofert dodatkowych

Informacja z sesji o [...].docx

2023-04-04 09:07 Joanna Tulejko Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, części 2 oraz części 3 postępowania.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie cz. 3. [...].pdf

2023-03-03 11:14 Joanna Tulejko Zestawienia z otwarcia ofert

Zestawienie ofert 03 [...].pdf

2023-03-03 10:00 Buyer message Informacja 3
o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
1) Cześć 1: 2.666.666,67 zł brutto
2) Cześć 2: 3.762.980,00 zł brutto
3) Cześć 3: 8.938.000,00 zł brutto
2023-02-28 15:33 Joanna Tulejko Na podstawie 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Odpowiedzi 5 2802202 [...].pdf

2023-02-28 14:21 Joanna Tulejko Na podstawie 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Odpowiedzi 4 2802202 [...].pdf

2023-02-27 13:14 Joanna Tulejko Na podstawie 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień

Odpowiedzi 3 2702202 [...].pdf

2023-02-17 10:55 Joanna Tulejko Na podstawie 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień i wprowadza zmiany o treści jak w załączniku

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana 2 17022023.pd [...].pdf

2023-02-15 10:28 Joanna Tulejko Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ


Z poważaniem
Joanna Tulejko
Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych i Umów

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
Pokój 102
tel. 71 786 09 78


Zmiana 1 15022023.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2500