Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2023 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Steblewo”

Marcin Raczkiewicz
Gmina Suchy Dąb
Deadlines:
Published : 03-02-2023 10:20:00
Placing offers : 24-02-2023 09:15:00
Offers opening : 24-02-2023 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 91.62 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
PFU_ZP.271_3_2023_Załącznik nr 1.zip zip 12040.87 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
SWZ_Steblewo_drogi_ ZP.271.3.2022_Załacznik_2,3,4,5,6.docx docx 31.93 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
SWZ_Steblewo_drogi_ ZP.271.3.2022_Załącznik_7_Umowa.docx docx 131.01 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
SWZ_Steblewo_drogi_ ZP.271.3.2023.docx docx 130 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
SWZ_Steblewo_drogi_ ZP.271.3.2023.pdf pdf 657.73 2023-02-03 10:20:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.03.2023.pdf pdf 113.44 2023-02-24 13:06:05 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania BZP.pdf pdf 53.04 2023-02-27 11:52:48 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZP.271.3.2023.pdf pdf 376.78 2023-02-27 11:53:30 Public message

Announcements

2023-02-27 11:53 Marcin Raczkiewicz Informacja o wynikach postępowania - unieważnienie.

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2023-02-27 11:52 Marcin Raczkiewicz Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania BZP

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-02-24 13:06 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 09:15 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1.300.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473