Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 64/PN/2022 Usługa sprzątania pomieszczeń Posterunku Policji w Lipniku (64/PN/2022)

Wojciech Czekaj
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-08-2022 12:49:00
Placing offers : 29-09-2022 10:30:00
Offers opening : 29-09-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
64pn2022z05.doc doc 31.5 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z06.doc doc 84 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022swz.doc doc 258 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z01.docx docx 17.3 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z02.doc doc 82 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z03.doc doc 198 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z04.docx docx 19.6 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z07.doc doc 38 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z08.docx docx 25.07 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022z09.docx docx 21.86 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
2022-OJS164-465984-pl ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 119.03 2022-08-26 12:49:00 Proceeding
64pn2022_zestawienie ofert.doc doc 38 2022-09-29 13:55:26 Public message
64pn2022_zawiad o wyborze — strona.doc doc 86.5 2022-11-09 13:29:49 Public message
64pn2022_zawiad o wyborze — strona.pdf pdf 1032.78 2022-11-09 13:29:49 Public message

Announcements

2022-11-09 13:29 Wojciech Czekaj Zamawiający w dniu 09.11.2022 r. zamieścił "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

64pn2022_zawiad o wy [...].doc

64pn2022_zawiad o wy [...].pdf

2022-09-29 13:55 Wojciech Czekaj W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający zamieścił "Informację z otwarcia ofert"

64pn2022_zestawienie [...].doc

2022-09-29 10:30 Buyer message Wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 103 734,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 814