Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00344249/01 57 /22 - KPP GOSTYNIN -malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W OBIEKCIE CZYNNYM

Deadlines:
Published : 12-09-2022 16:58:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zamówieniu ds. 57-22, 08da94c1-33f3-0151-79e6-f3000f9fa14d-2.pdf pdf 178.24 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
SWZ ds. 57.pdf pdf 1149.06 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 1 -Formularz ofertowy.pdf pdf 669.77 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Projekt umowy.pdf pdf 657.37 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Ośw.o niepodl.wykluczeniu.pdf pdf 652.51 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 4 -Ośw. o spełni.warunków.pdf pdf 475.31 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 5 -Zobowiązanie podmiotu.pdf pdf 485.44 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 6 -Wykaz robót.pdf pdf 468.56 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 7 -Wykaz osób.pdf pdf 548.88 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 8 -Ośw. Wyk. wspólnie ubiegającego.pdf pdf 471.15 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 9 -Ośw.o aktal.inf.zawartych w oświad..pdf pdf 542.01 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 10 do swz -przedmiar branża budowlana.pdf pdf 19.59 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 11 do swz -przedmiar branża elektryczna.pdf pdf 205.82 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 12 do swz - Przedmiar branża sanitarna.pdf pdf 19.73 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
SWZ ds. 57.docx docx 76.09 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 1 -Formularz ofertowy.docx docx 22.05 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Projekt umowy.docx docx 39.92 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Ośw.o niepodl.wykluczeniu.docx docx 16.54 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 4 -Ośw. o spełni.warunków.docx docx 14.25 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 5 -Zobowiązanie podmiotu.docx docx 20 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 6 -Wykaz robót.docx docx 15.33 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 7 -Wykaz osób.docx docx 17.4 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 8 -Ośw. Wyk. wspólnie ubiegającego.docx docx 12.94 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
Zał. nr 9 -Ośw.o aktal.inf.zawartych w oświad..docx docx 16.76 2022-09-12 16:58:00 Proceeding
ZP 2190.pdf pdf 362.65 2022-09-23 12:52:08 Public message
Ogł. o zmianie ogł. ds. 57-22, 08da9bb3-5a9b-2559-69cc-0e000e48aca4-2.pdf pdf 41.04 2022-09-23 12:52:08 Public message
Zmiana treści swz ds. 57.docx docx 20.98 2022-09-23 12:52:08 Public message
ZP 2244.pdf pdf 120.2 2022-09-29 13:51:07 Public message
Inf. z otwarcia ofert ds. 57.docx docx 16.22 2022-09-29 13:51:07 Public message

Announcements

2022-09-29 13:51 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP-2244 /22 z dnia 29.09.2022r. tj. "Informację z otwarcia ofert". Dokument w załączeniu.
Z poważaniem
st. insp. Agnieszka Syta
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu

ZP 2244.pdf

Inf. z otwarcia ofer [...].docx

2022-09-29 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 246 446,30 zł brutto.
2022-09-23 12:52 Agnieszka Syta Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w załączeniu przekazuje pismo o sygnaturze l.dz. ZP - 2190 /22 z dnia 23.09.2022r. dotyczące wyjaśnień i zmian treści swz, a także "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia". Dokumenty w załączeniu.
Z poważaniem
st. insp. Agnieszka Syta
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu

ZP 2190.pdf

Ogł. o zmianie ogł. [...].pdf

Zmiana treści swz ds [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 295