Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IG-DP.272.7.2022 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap III"

Deadlines:
Published : 13-09-2022 11:35:00
Placing offers : 29-09-2022 10:00:00
Offers opening : 29-09-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+zalaczniki_SWZ.zip zip 610.84 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.88 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
1. BUD. - WYK.zip zip 25610.52 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
2. PSOR.zip zip 15052.85 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
3. ETAPOWY.zip zip 3784.32 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
4. SST.zip zip 44036.63 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
5. PRZEDMIARY_ROBÓT.zip zip 508.23 2022-09-13 11:35:00 Proceeding
PROMESA.pdf pdf 267.04 2022-09-26 17:06:31 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 458.31 2022-09-26 17:06:31 Public message
Załącznik nr 8 - Wzór umowy - poprawiony.pdf pdf 650.49 2022-09-26 17:06:31 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.pdf pdf 196.2 2022-09-29 10:01:01 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 411.85 2022-09-29 11:01:21 Public message
Zawiadomienie - na stronę.pdf pdf 391.59 2022-10-11 11:26:40 Public message

Announcements

2022-10-11 11:26 Ewelina Stachowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie - na s [...].pdf

2022-09-29 11:01 Ewelina Stachowska Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-09-29 10:01 Ewelina Stachowska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-09-29 10:00 Buyer message kwota zostanie podana
2022-09-26 17:06 Ewelina Stachowska Odpowiedzi na pytania

PROMESA.pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 8 - Wzó [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 516