Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.III.K.510.9.2022 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne

Deadlines:
Published : 15-09-2022 10:28:00
Placing offers : 23-09-2022 08:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.09.2022.pdf pdf 49.15 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
SWZ ROPS.III.K.510.9.2022.pdf pdf 8848.98 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).pdf pdf 1912.94 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 76.3 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia (art. 125 ust. 1 Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx docx 75.14 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy wraz z załącznikami.pdf pdf 13498.72 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia (art. 125 ust. 1 Pzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 74.7 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 a do SWZ - Wykaz usług.docx docx 75.03 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6 b do SWZ - Doświadczenie trenera skierowanego do realizacji zamówienia publicznego.docx docx 75.38 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 76.43 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Pełnomocnictwo.docx docx 75.01 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Potencjał podmiotu trzeciego.docx docx 73.96 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 62.49 2022-09-15 10:28:00 Proceeding
Informacja o kwocie 23.09.2022 r..pdf pdf 204 2022-09-23 08:18:25 Public message
Protokół z otwarcia ofert 23.09.2022 r..pdf pdf 254.62 2022-09-23 12:26:48 Public message
Wezwanie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych.pdf pdf 234.75 2022-09-26 10:34:15 Public message
Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych.pdf pdf 258.99 2022-09-26 10:35:26 Public message
Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych 6b.pdf pdf 260.95 2022-10-03 12:00:08 Public message
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 449.05 2022-10-04 09:32:37 Public message

Announcements

2022-10-04 09:32 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA o wyborze [...].pdf

2022-10-03 12:00 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wezwanie dot. złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Z poważaniem
Karina Habelska

Wezwanie do złożenia [...].pdf

2022-09-26 10:35 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wezwanie dot. złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Z poważaniem
Karina Habelska

Wezwanie do złożenia [...].pdf

2022-09-26 10:34 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam wezwanie dot. złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Z poważaniem
Karina Habelska

Wezwanie do złożenia [...].pdf

2022-09-23 12:26 Zamówienia Publiczne Protokół w otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2022-09-23 08:18 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 482