Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.54.2022.B Świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie Bydgoszczy w 2023 roku.

Rafał Ciarkowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-09-2022 13:09:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie.pdf pdf 56.14 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 517.67 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
3_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 357.78 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
4_Formularz ofertowy.docx docx 27.65 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
5_Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx docx 24.42 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
6_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 22.96 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
7_Oświadczenie o podziale obowiazkow.docx docx 23.34 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
8_Umowa.zip zip 754.36 2022-09-21 13:09:00 Proceeding
info z otwarcia oferty.pdf pdf 279.44 2022-09-29 11:54:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -str.pdf pdf 369.55 2022-10-21 12:24:02 Public message

Announcements

2022-10-21 12:24 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
pozdrawiam

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 11:54 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja z otwarcia oferty.
z poważaniem

info z otwarcia ofer [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 246 260,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299