Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.272.1.2023.KGry Modernizacja budynku biblioteki pedagogicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie

Kazimierz Gryz
Powiat Sulęciński
Deadlines:
Published : 07-02-2023 11:47:00
Placing offers : 27-02-2023 09:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 931.32 2023-02-07 11:47:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.5 2023-02-07 11:47:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 34.4 2023-02-07 11:47:00 Proceeding
zał nr 8 umowy wzór.pdf pdf 427.21 2023-02-07 11:47:00 Proceeding
PFU.zip zip 85676.22 2023-02-07 11:47:00 Proceeding
Zmiana swz nr 1.pdf pdf 282.55 2023-02-13 10:22:54 Public message
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 280.83 2023-02-13 10:22:54 Public message
Wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 291.86 2023-02-17 12:02:33 Public message
Zmiana swz nr 2.pdf pdf 378.53 2023-02-23 11:14:17 Public message
zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 34.67 2023-02-23 11:14:17 Public message
zał. nr 11 decyzja konserwatora zabytków.pdf pdf 1286.22 2023-02-23 11:14:17 Public message
zał. nr 10 zalecenia konserwatora zabytków.pdf pdf 1055.7 2023-02-23 11:14:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.04 2023-02-27 11:09:36 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 420.25 2023-02-27 15:56:23 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 50.17 2023-02-27 16:15:35 Public message

Announcements

2023-02-27 16:15 Kazimierz Gryz ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-27 15:56 Kazimierz Gryz Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2023-02-27 11:09 Kazimierz Gryz informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 09:00 Buyer message 2 000 000 PLN
2023-02-23 11:14 Kazimierz Gryz Zmiana nr 2 swz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zał. nr 10 i 11

Zmiana swz nr 2.pdf

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

zał. nr 11 decyzja [...].pdf

zał. nr 10 zalecenia [...].pdf

2023-02-17 12:02 Kazimierz Gryz Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 2.pdf

2023-02-13 10:22 Kazimierz Gryz Wyjaśnienie nr 1
Zmiana swz nr 1

Zmiana swz nr 1.pdf

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656