Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WL.2370.4.2023 Budowa budynku na potrzeby Stanowiska Kierowania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na terenie KW PSP w Katowicach.

Monika Fischer-Sroka
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach Department: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
Deadlines:
Published : 07-02-2023 13:31:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.82 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia(1).docx docx 75.49 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
załączniki do SWZ od 1 do 10.zip zip 219.38 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Dokumentacja Projektowa Budowa SK.zip zip 95110.07 2023-02-07 13:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_ 13.02.2023r. .docx docx 29.76 2023-02-13 11:04:18 Public message
Odpowiedź na pytanie 21.02.2023r..docx docx 24.34 2023-02-21 10:08:43 Public message
Odpowiedź na pytanie 2 21.02.2023r..docx docx 23.94 2023-02-21 14:35:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.42 2023-02-24 09:57:20 Public message
Informacja o wyborze - na stronę internetową.docx docx 18.67 2023-03-14 14:17:50 Public message

Announcements

2023-03-14 14:17 Monika Fischer-Sroka Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].docx

2023-02-24 09:57 Monika Fischer-Sroka Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-02-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 910 000,00 PLN
2023-02-21 14:35 Monika Fischer-Sroka Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2023-02-21 10:08 Monika Fischer-Sroka Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2023-02-13 11:04 Monika Fischer-Sroka Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002