Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00338382/01 „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pamiątkowo” (nr wew. 271.17.2022)

Deadlines:
Published : 08-09-2022 09:06:00
Placing offers : 23-09-2022 09:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys Ofertowy.pdf pdf 135.81 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
opis techniczny.doc doc 229 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
1. PO.pdf pdf 1392.17 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
2. Plan sytuacyjny 297x1960.pdf pdf 2631.66 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
3. Przekrój normalny A4.pdf pdf 627.63 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
strona Tytułowa SST.docx docx 35.36 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
00.00.00 - Wymagania ogólne.docx docx 83.33 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.docx docx 16.33 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
01.02.01 - Wycinka drzew i krzewów.docx docx 28.23 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
02.00.00 - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.docx docx 46.48 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
02.01.01 - Wykonanie wykopów.docx docx 16.18 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
02.03.01 - Wykonanie nasypów.docx docx 75.24 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.docx docx 50.86 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
05.02.01 - Nawierzchnia z kruszywa betonowego.docx docx 40.62 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
06.03.01 - Plantowanie poboczy i terenów zielonych.docx docx 39.3 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 65.73 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 -Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania warunków- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 61.28 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz robót - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 62.94 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegajacych się - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 64.47 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 63.74 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - RODO - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 64.71 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo.docx docx 84.2 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Witoldzin-Ż....pdf pdf 227.17 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
SWZ- Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-Żalewo-sig.pdf pdf 1176.5 2022-09-08 09:06:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert - drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzi....pdf pdf 560.34 2022-09-23 10:49:39 Public message
Unieważnienie postępowania drogi dojazdowe do gruntów rolnych Witoldzin-....pdf pdf 583.72 2022-09-23 14:38:51 Public message

Announcements

2022-09-23 14:38 Paweł Gładysiak Szanowni Państwo,
w załączeniu unieważnienie postępowania.

Z poważaniem,
UMiG Szamotuły

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-23 10:49 Paweł Gładysiak Szanowni Państwo,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2022-09-23 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 290000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637