Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.3211.01.2023 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce – Rogów Opolski”

Justyna Kotyś-Bęben
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 24-01-2023 13:09:00
Placing offers : 03-03-2023 10:00:00
Offers opening : 03-03-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.01.2023 r., oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.01.2023 r. pod numerem 2023/S 017-047866.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 SWZ i ogłoszenie.zip zip 5610.68 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
01 Zał. 01-01a-02.zip zip 52.2 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
02 Zał. nr 03 - JEDZ espd.zip zip 81.43 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
03 Zał. nr 04 - instr. wyp. JEDZ.zip zip 819.69 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
04 Zał. 05-06-07-08.zip zip 67.83 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
05 Zał. 09-09a-09b.zip zip 456.98 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
06 Zał. 10-11-12-13-14-15-16.zip zip 1005.17 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
07 Zał. 17-18.zip zip 700.4 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
08 Zał. 19-19a-20.zip zip 575.37 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
09 Zał. 21.zip zip 46994.24 2023-01-24 13:09:00 Proceeding
1 Odp. na pytania.docx docx 54.65 2023-02-07 14:48:30 Public message
1 Odp. na pytania.pdf pdf 1584.19 2023-02-07 14:48:30 Public message
Burmistrz Krapkowic.pdf pdf 150.07 2023-02-07 14:48:30 Public message
PPIS.pdf pdf 100.78 2023-02-07 14:48:30 Public message
RDOŚ.pdf pdf 500.3 2023-02-07 14:48:30 Public message
uzgodnienie z GDDKiA Krapkowice.pdf pdf 676.08 2023-02-07 14:48:30 Public message
Odp. na pytania 2.docx docx 51.22 2023-02-09 14:09:27 Public message
Odp. na pytania 2.pdf pdf 422.82 2023-02-09 14:09:27 Public message
1. Odp. na pyt. 3 - Proj. Gwozdzice-Rogów Opolski.pdf pdf 101.94 2023-02-23 11:56:46 Public message
2. Odp. na pyt. 3 - Proj. Gwozdzice-Rogów Opolski.doc doc 98 2023-02-23 11:56:46 Public message
3. Sprostowanie-ogłoszenie zmian-2023-031385-NF14-PL.pdf pdf 72.81 2023-02-23 11:56:46 Public message
4. Potw. wysłania sprost. ogłoszenia.pdf pdf 25.88 2023-02-23 11:56:46 Public message
5. Potw. otrzymania sprost. ogłoszenia.pdf pdf 50.1 2023-02-23 11:56:46 Public message
6. Str. nr 66 SWZ obowiązująca.docx docx 17.07 2023-02-23 11:56:46 Public message
7. Str. nr 69 SWZ obowiązująca.docx docx 17.39 2023-02-23 11:56:47 Public message
sprosrowanie ogłoszenie zmian.pdf pdf 68.84 2023-02-24 09:17:21 Public message
informacja o kwocie.doc doc 75 2023-03-03 10:02:24 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 221.9 2023-03-03 10:02:24 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.doc doc 48 2023-03-03 13:41:37 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 391.35 2023-03-03 13:41:37 Public message
inf. o wyborze oferty.doc doc 86.5 2023-05-11 12:42:23 Public message
inf. o wyborze oferty.pdf pdf 642.76 2023-05-11 12:42:23 Public message

Announcements

2023-05-11 12:42 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 11.05.2023 r., zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

inf. o wyborze ofert [...].doc

inf. o wyborze ofert [...].pdf

2023-03-03 13:41 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 03.03.2023 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert).

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-03-03 10:02 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 03.03.2023 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].doc

informacja o kwocie. [...].pdf

2023-02-24 09:17 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 24.02.2023 r. zamawiający zamieścił poniżej w załączeniu sprostowanie-ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

sprosrowanie ogłosze [...].pdf

2023-02-23 11:56 Justyna Kotyś-Bęben UWAGA:
W dniu 23.02.2023 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SWZ z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania zadane przez wykonawcę oraz informacją o przedłużeniu terminu składania ofert wraz z załącznikami.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.02.2023 r.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.03.2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.03.2023 r. o godz. 10:30.

1. Odp. na pyt. 3 - [...].pdf

2. Odp. na pyt. 3 - [...].doc

3. Sprostowanie-ogło [...].pdf

4. Potw. wysłania sp [...].pdf

5. Potw. otrzymania [...].pdf

6. Str. nr 66 SWZ ob [...].docx

7. Str. nr 69 SWZ ob [...].docx

2023-02-09 14:09 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 09.02.2023 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SWZ z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania zadane przez wykonawcę.

Odp. na pytania 2.do [...].docx

Odp. na pytania 2.pd [...].pdf

2023-02-07 14:48 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 07.02.2023 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SWZ z udzielonymi wyjaśnieniami na pytania zadane przez wykonawcę wraz z załącznikami.

1 Odp. na pytania.do [...].docx

1 Odp. na pytania.pd [...].pdf

Burmistrz Krapkowic. [...].pdf

PPIS.pdf

RDOŚ.pdf

uzgodnienie z GDDKiA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2201