Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/1-4rj/23 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-01-2023 09:12:00
Placing offers : 02-03-2023 09:00:00
Offers opening : 02-03-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 2023-OJS016-043295-pl.pdf pdf 223.42 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
Specyfikacja wraz z załącznikami nr 1, 2.1, 3, 4, 6 i 7.docx docx 162.6 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 29.54 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
JEDZ - Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 211 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
Projekt umowy - depozyt - Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 381.5 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
Projekt umowy - dostawa - Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 340 2023-01-23 09:12:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.02.2023 r.pdf pdf 2345.28 2023-02-22 09:15:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.02.2023 r.pdf pdf 2345.28 2023-02-22 09:15:17 Public message
Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - 2023-OJS038-111952-pl.pdf pdf 67.44 2023-02-22 09:15:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.02.2023 r.docx docx 81.91 2023-02-22 09:20:30 Public message
Zmiany treści SWZ z dnia 24.02.2023 r.pdf pdf 2052.94 2023-02-24 10:27:53 Public message
Zmiany treści SWZ z dnia 24.02.2023 r.docx docx 83.64 2023-02-24 10:27:53 Public message
Sprostowanie nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu - 2023-OJS041-119413-pl.pdf pdf 69.45 2023-02-27 09:09:29 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 408.68 2023-03-02 10:54:48 Public message
Informacje z otwarcia ofert.docx docx 69.51 2023-03-02 10:54:48 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.docx docx 14.74 2023-03-02 09:00:00 Public message

Announcements

2023-03-02 10:54 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 09.30.

Ewa Szczęsna
Sekretarz Komisji przetargowej

Informacje z otwarci [...].pdf

Informacje z otwarci [...].docx

2023-03-02 09:00 Buyer message Kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wraz z podziałem na poszczególne zadania, zawiera załącznik.

Kwota przeznaczona n [...].docx

2023-02-27 09:09 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Sprostowanie nr 2 ogłoszenia o zamówieniu.

Ewa Szczęsna
Sekretarz Komisji przetargowej

Sprostowanie nr 2 Og [...].pdf

2023-02-24 10:27 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Zmiany treści SWZ z dnia 24 lutego 2023 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostanie udostępnione po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ewa Szczęsna
Sekretarz Komisji przetargowej

Zmiany treści SWZ z [...].pdf

Zmiany treści SWZ z [...].docx

2023-02-22 09:20 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22 lutego 2023 r. w wersji edytowalnej.

Ewa Szczęsna
Sekretarz Komisji przetargowej

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2023-02-22 09:15 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający publikuje Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22 lutego 2023 r. oraz Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Ewa Szczęsna
Sekretarz Komisji przetargowej

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Sprostowanie Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1007