Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00345976/01 ROA.271.15.2022 pn. Dąbrowa – budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie

Magdalena Pawlicka
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 13-09-2022 15:15:00
Placing offers : 29-09-2022 11:00:00
Offers opening : 29-09-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.92 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 82.92 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 476.67 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 30.52 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 265.76 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne v.2.docx docx 74.76 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne v.2.pdf pdf 406.24 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 22.94 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).pdf pdf 231.37 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.26 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 243.13 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx docx 21.41 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.pdf pdf 247.07 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 17.77 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 207.69 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.docx docx 17.75 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.pdf pdf 211.99 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 26.82 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 230.36 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.docx docx 17.45 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.pdf pdf 246.46 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 2.7z 7z 70927.95 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 1.7z 7z 25489.39 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 3.7z 7z 297377.5 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 4.7z 7z 284409.58 2022-09-13 15:15:00 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 3.7z 7z 354005.62 2022-09-13 15:35:54 Proceeding
Dokumentacja cz. nr 3.7z 7z 354005.62 2022-09-13 15:36:27 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2022r..pdf pdf 42.95 2022-09-16 15:56:32 Public message
Zmiana SWZ_potwierdzenie wadium.docx docx 15.42 2022-09-16 15:57:14 Public message
Zmiana SWZ_potwierdzenie wadium.pdf pdf 63.14 2022-09-16 15:57:14 Public message
Odpowiedź na pytania z dnia 22.09.2022r..pdf pdf 145.56 2022-09-23 10:26:40 Public message
Odpowiedż na pytania z dnia 22.09.2022r..docx docx 16.71 2022-09-23 10:26:40 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 23.09.2022r..pdf pdf 38.03 2022-09-23 10:27:39 Public message
Odpowiedż na pytanie z dnia 23.09.2022r..docx docx 13.02 2022-09-23 10:27:39 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.docx docx 19.62 2022-09-29 11:49:56 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 118.99 2022-09-29 11:49:56 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 13.64 2022-10-13 12:28:49 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_str..pdf pdf 52.61 2022-10-13 12:28:49 Public message

Announcements

2022-10-13 12:28 Magdalena Pawlicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-29 11:49 Magdalena Pawlicka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI O [...].docx

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2022-09-29 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
- w roku 2022: 935.000,00 zł brutto,
- w roku 2023: 2.630.000,00 zł brutto
2022-09-23 10:27 Magdalena Pawlicka Odpowiedź na pytanie z dnia 23.09.2022r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedż na pytanie [...].docx

2022-09-23 10:26 Magdalena Pawlicka Odpowiedź na pytania z dnia 22.09.2022r.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedż na pytania [...].docx

2022-09-16 15:57 Magdalena Pawlicka Zmiana SWZ

Zmiana SWZ_potwierdz [...].docx

Zmiana SWZ_potwierdz [...].pdf

2022-09-16 15:56 Magdalena Pawlicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1321