Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PO.271.3.2023 Dostawa systemu ramanowskiego z mikroskopem do badania submikronowej struktury próbek oraz określania typu węgla

Deadlines:
Published : 30-01-2023 09:25:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_PO.271.3.2023.pdf pdf 403.2 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. 1 formularz ofertowy.docx docx 171.61 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 2 OPZ.docx docx 176.43 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
zał. nr 3 Wzór umowy.docx docx 256.6 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 4 JEDZ.zip zip 79.17 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 5 oświadczenie dot. przyn. do gr kap.docx docx 163.5 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 6 RODO_klauzula informacyjna.docx docx 206.09 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 7 oświadczenie o aktualności.docx docx 165.23 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 8 JEDZ-instrukcja-2022.pdf pdf 947.95 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Zał. nr 9 oświadczenie z art. 117.docx docx 164.68 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.95 2023-01-30 09:25:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 215.72 2023-02-24 11:44:02 Public message
Wybór oferty - strona internetowa.pdf pdf 230.78 2023-03-02 13:57:15 Public message

Announcements

2023-03-02 13:57 Aleksandra Orzechowska Unieważnienie postępowania.

Wybór oferty - stron [...].pdf

2023-02-24 11:44 Aleksandra Orzechowska Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2023-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 784 955,09 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407